Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé elektro sbírá EKOLAMP

 

 

Vysloužilé zářivky, LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.

 
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny. 
 
Ze starého fénu nový elektrospotřebič
Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič.
 
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěnanapříklad u vstupu na obecní úřad Dětmarovice č.p. 27, případně můžete odevzdat na sběrný dvůr.
Také můžete nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odnést spolu s dalším elektroodpadem do sběrného dvora:

 

Provozovatel sběrného dvora: Obec Dětmarovice
Provozní doba:

Letní provoz ( od 1.4. do 30.11.)
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz ( od 1.12. do 31.3.)
Středa od 8.00 do 16.00 hodin
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

 
 Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob.  
 
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Dětmarovice.
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.